رسانه و ارتباطات
وبلاگی با موضوع رسانه ، ارتباطات ، روابط عمومي و روابط اجتماعي 
پيوندها

افکار عمومى

يکى از بهترين تعاريف در مورد افکار عمومى، تعريف مربوط به انجمن جهانى تحقيق افکار عمومى است که معتقد است:

"افکار عمومى مجموعه عقايد افراد يک جامعه است نسبت به يک موضوع که آن افراد درباره آن موضوع، داراى منافع و علايق مشترك هستند "

با اين تعريف شکل گيرى افکار عمومى ممکن است در اثر ظهور و پيدايش يك مساله، ايده، پديده يا بروز يک واقعه و توجه به آن همراه با دريافت اطلاعات و اخبار، بحث، نقد،استدلال و تبادل نظر درباره يک مساله ايجاد شده و اخذ تصميم و اظهارنظر به صورت موافق يا مخالف درباره آن صورت مي پذيرد.

هر چند که نخستين و اساسى ترين شرط ظهور و تحقق افکارعمومى در جامعه وجود يا ايجاد فرهنگى است که گريز از انفعال و بى تفاوتى به سمت گسترش حضور و مشارکت و تسهيم در سرنوشت خود را براى مردم آن جامعه به يک ارزش و باور فوق العاده سياسى تبديل کرده باشد.

دومين شرط ظهور و تحقق افکار عمومى در جامعه وجود اختلاف نظر و وضعيت متفاوت است که باعث به حرکت درآمدن و موضع گيرى عقايد و افکارعمومي درباره آن وضعيت شود وگرنه در جوامعى که اشتراک عقيده کامل و اتفاق راى مطلق باشد قطعاً نمى توان به جست وجوى افکار عمومی پرداخت.                                                 

در نهايت سومين پيشرفتى که از امکان ظهور و تحقق افکار عمومى در يک جامعه خبر   مى دهد احزاب و گروه هاى سياسى متفاوت، مستقل و متمايز از نظام سياسى و حکومت است که در درون نظام سياسى قابليت ايجاد افکار عمومى خاص خود را داشته و با کمک دانش و اطلاعات فنى و با در اختيار داشتن ابزارهاى تبليغات سياسى در شرايط زمانى معين قادر به نمايش بسيج آن باشند.

با اين اوصاف در اينجا اين پرسش پيش مى آيد که در شناخت افکار عمومى، نحوه تغيير و يا حفظ آن؛  شناسايى ابزارهاى دستکارى در افکار عمومى و قواعد بازى آن براى چيست؟

در پاسخ به اين سئوال بايد گفت که امروزه بدون شناخت افکار عمومى نمى توان با مردم ارتباط داشت؛ با مردمى که در جوامع گسترده و اغلب فاقد ارتباطات مستقيم و چهره به چهره هستند.

 دولت ها به شناخت افکار عمومى نياز دارند تا بتوانند ميزان حمايت مردم را در برنامه ها و سياست هاى خود ارزيابى کنند و تا حد امکان مشارکت آنها را در کارها جلب کنند. اما نبايد اين نکته را فراموش کنيم که در شناسايى عوامل تشکيل دهنده افکار عمومى بايد به نقش يک عامل مهم در اين روند که همانا «رهبران فکرى» هستند توجه لازم را داشت.

مطالعات کارشناسان علوم ارتباطات حاکى است که وسايل ارتباط جمعى به عنوان مهمترين سازندگان افکار عمومى با واسطه افرادى خاص که در اين فراگرد، نقش محرک و رابط را ايفا مى کنند و از آنها به عنوان رهبران فکرى ياد مى شود عمل مى کنند به اين ترتيب که پيام در مرحله نخست از رسانه ها به رهبران يا راهنمايان فکري مى رسد و در مرحله دوم رهبران فکرى آن را ميان اطرافيان خود پخش مى کنند (جريان دومرحله اي ارتباطات).                                                                    

نويسندگان، نخبگان، روحانيون و ائمه جمعه و جماعات، افراد بانفوذ، ريش سفيدان، رهبران محلى و... از جمله اين رهبران افكار هستند.

بنابراين به نظر مى رسد در جهان امروز به ويژه پس از انقلاب اطلاعاتى شناخت افکار عمومى براى کليه کسانى که درصدد شناخت، کنترل و يا بكارگيري آن هستند، از اهميت و اولويت ممتازى برخوردار شده است تا جايى که هيچ کدام از نظام هاى سياسى بدون شناخت خواسته هاى مردمى و اغناى افکار عمومى از موفقيت، کارآمدى و استمرار و توان لازم در دستيابى و حصول به اهداف و منافع ملى و جمعى خود برخوردار نخواهند بود.

[ سه شنبه ۱۵ اردیبهشت۱۳۸۸ ] [ 14:50 ] [ یوسف جعفری ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

نويسنده

یوسف جعفری
دانش آموخته علوم ارتباطات
و مدیریت رسانه
از دانشكده هاي علوم اجتماعي و مديريت
دانشگاه تهران
مدرس دانشگاه و مدیر روابط عمومی
××××××××××××××××××××××××
استفاده از مطالب این وبلاگ
فقط با ذكر منبع مجاز است.
××××××××××××××××××××××××